Polityka prywatności

Strona internetowa Mojportret.pl wykorzystuje i chroni wszelkie informacje, które nam przekazujesz. Jesteśmy zobowiązani do zapewnienia, że Twoja prywatność jest chroniona. Jeśli przekażesz nam dane osobowe za pośrednictwem Mojportret.pl, możesz mieć pewność, że będą one wykorzystywane wyłącznie zgodnie z niniejszym oświadczeniem o prywatności.
Odwiedzający stronę

Podobnie jak większość operatorów witryn internetowych, Mojportret.pl gromadzi informacje nie będące danymi osobowymi, które są zazwyczaj udostępniane przez przeglądarki internetowe i serwery, takie jak typ przeglądarki, preferencje językowe, strona, z której następuje przekierowanie oraz data i godzina każdego żądania odwiedzającego. Celem Mojportret.pl w zakresie zbierania informacji nieosobowych jest lepsze zrozumienie sposobu, w jaki odwiedzający Mojportret.plkorzystają z jej strony internetowej.

Mojportret.pl gromadzi również informacje potencjalnie identyfikujące użytkownika, takie jak adresy protokołu internetowego (IP). Mojportret.pl nie wykorzystuje adresów IP do identyfikacji odwiedzających i nie ujawnia takich informacji, z wyjątkiem tych samych okoliczności, w których wykorzystuje i ujawnia informacje identyfikujące użytkownika, jak opisano poniżej.

Gromadzenie informacji identyfikujących użytkownika

Niektórzy odwiedzający Mojportret.pl decydują się na interakcję z Mojportret.pl w sposób, który wymaga od Mojportret.plzbierania informacji identyfikujących osobę. Ilość i rodzaj informacji zbieranych przez Mojportret.pl zależy od charakteru interakcji. Na przykład prosimy odwiedzających, którzy korzystają z naszego forum o podanie nazwy użytkownika i adresu e-mail.

W każdym przypadku Mojportret.pl gromadzi takie informacje tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne lub właściwe dla realizacji celu interakcji odwiedzającego z Mojportret.pl. Mojportret.pl nie ujawnia informacji umożliwiających identyfikację osoby w sposób inny niż opisany poniżej. Odwiedzający zawsze mogą odmówić podania informacji umożliwiających identyfikację osoby, z zastrzeżeniem, że może to uniemożliwić im wykonywanie pewnych czynności związanych ze stroną internetową, takich jak wysłania zapytania przez formularz kontaktowy.

Wszystkie informacje gromadzone na stronie Mojportret.pl będą traktowane zgodnie z przepisami GDPR.

Ochrona niektórych informacji umożliwiających identyfikację osób

Mojportret.pl ujawnia informacje potencjalnie identyfikujące i osobowe tylko tym administratorom projektu, pracownikom, kontrahentom oraz organizacjom stowarzyszonym, którzy (i) muszą znać te informacje w celu przetwarzania ich w imieniu Mojportret.pl lub świadczenia usług dostępnych za pośrednictwem Mojportret.pl oraz (ii) którzy zgodzili się nie ujawniać ich innym. Niektórzy z tych pracowników, kontrahentów i organizacji stowarzyszonych mogą znajdować się poza granicami kraju; korzystając z Mojportret.pl, wyrażasz zgodę na przekazywanie im takich informacji.

Mojportret.pl nie wypożyczy ani nie sprzeda nikomu informacji potencjalnie identyfikujących i personalnych. Poza administratorami projektu, pracownikami, kontrahentami oraz organizacjami stowarzyszonymi, jak opisano powyżej, Mojportret.pl ujawnia potencjalnie identyfikujące i osobowe informacje tylko wtedy, gdy jest to wymagane przez prawo, jeżeli użytkownik wyrazi zgodę na udostępnienie informacji lub gdy Mojportret.pl w dobrej wierze uzna, że ujawnienie informacji jest w uzasadniony sposób niezbędne do ochrony własności lub praw Mojportret.pl, stron trzecich lub ogółu społeczeństwa.

Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem witryny Mojportret.pl i podałeś swój adres e-mail, Mojportret.pl może od czasu do czasu wysyłać do Ciebie wiadomości e-mail, aby poinformować Cię o nowych funkcjach, dziełachm poprosić o opinię lub po prostu informować Cię o tym, co dzieje się z Mojportret.pl i naszymi produktami. Do przekazywania tego typu informacji używamy przede wszystkim naszego bloga, więc spodziewamy się ograniczyć tego typu wiadomości do minimum.

Jeśli prześlesz nam prośbę (na przykład za pośrednictwem wiadomości e-mail z pomocą techniczną lub za pośrednictwem jednego z naszych mechanizmów przekazywania informacji zwrotnych), zastrzegamy sobie prawo do jej opublikowania, aby pomóc nam wyjaśnić lub odpowiedzieć na Twoją prośbę lub aby pomóc nam wspierać innych użytkowników. Mojportret.pl podejmuje wszelkie uzasadnione środki niezbędne do ochrony przed nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem, zmianą lub zniszczeniem potencjalnie identyfikujących i osobowych informacji.

Użycie danych osobowych

Używamy informacji podanych przez Ciebie do rejestracji konta, uczestnictwa w naszych wydarzeniach, otrzymywania biuletynów, korzystania z niektórych innych usług lub uczestniczenia w projekcie Mojportret.pl w jakikolwiek inny sposób.

Nie sprzedajemy ani nie dzierżawimy Twoich danych osobowych stronom trzecim, chyba że mamy na to Twoją zgodę lub jest to wymagane przez prawo.

Chcielibyśmy od czasu do czasu wysyłać Ci pocztą elektroniczną komunikację marketingową, która może Cię zainteresować. Jeśli użytkownik wyraził zgodę na marketing, może z niego później zrezygnować.

W każdej chwili mają Państwo prawo do powstrzymania nas od kontaktowania się z Państwem w celach marketingowych. Jeśli nie chcesz, aby kontaktowano się z Tobą w celach marketingowych, kliknij na link rezygnacji z subskrypcji znajdujący się na dole wiadomości e-mail.

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Opieramy się na jednym lub kilku z następujących warunków przetwarzania:

– nasze uzasadnione interesy związane ze skutecznym dostarczaniem Państwu informacji i usług;
– wyraźna zgoda, której Państwo udzielili;
– zobowiązania prawne.

Dostęp do danych

Mają Państwo prawo zażądać kopii informacji, które posiadamy na Państwa temat. Jeżeli chcesz uzyskać kopię niektórych lub wszystkich swoich danych osobowych, zwróć się do nas w zakładce kontakt.

W przypadku żądania lub innego wymogu usunięcia danych, anonimizujemy dane osób, których dane dotyczą i/lub usuwamy ich informacje z publicznie dostępnych stron, jeżeli usunięcie danych spowodowałoby naruszenie istotnych systemów lub uszkodzenie dzienników lub zapisów niezbędnych do działania, rozwoju lub archiwizacji dzieł sztuki Mojportret.pl.

Możesz mieć pewne prawa wynikające z prawa ochrony danych w odniesieniu do danych osobowych, które przechowujemy na Twój temat. W szczególności, możesz mieć prawo do:

  1. zażądać kopii danych osobowych, które przechowujemy na Twój temat;
  2. poprosić o aktualizację danych osobowych, które posiadamy na Twój temat, lub niezależnie skorygować dane osobowe, które uważasz za nieprawidłowe lub niekompletne;
  3. zażądać usunięcia danych osobowych, które posiadamy na Państwa temat z systemów operacyjnych lub ograniczenia sposobu, w jaki wykorzystujemy takie dane osobowe;
  4. wycofać swoją zgodę na przetwarzanie przez nas danych osobowych

Jeśli chcesz skorzystać z tych praw lub dowiedzieć się, czy te prawa dotyczą Ciebie, prosimy o postępowanie zgodnie z instrukcjami na końcu niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności.

Odnośniki zewnętrzne

Nasza strona może zawierać linki do innych stron internetowych dostarczanych przez osoby trzecie, które nie są pod naszą kontrolą. Podążając za linkiem i przekazując informacje na stronę internetową osoby trzeciej, należy pamiętać, że nie ponosimy odpowiedzialności za dane przekazywane tej osobie trzeciej. Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie wyłącznie do stron internetowych wymienionych na początku tego dokumentu, dlatego odwiedzając inne strony internetowe, nawet jeśli klikniesz na link umieszczony na Mojportret.pl, powinieneś zapoznać się z ich własną polityką prywatności.

Statystyki zagregowane

Mojportret.pl może gromadzić statystyki dotyczące zachowania osób odwiedzających jego strony internetowe. Mojportret.pl nie ujawnia jednak informacji umożliwiających identyfikację osób w sposób inny niż opisany w niniejszej polityce.

Ciasteczka

Dodatkowo informacje o tym, jak korzystasz z naszej strony internetowej, są zbierane automatycznie za pomocą „ciasteczek”. Cookies to pliki tekstowe umieszczane na Twoim komputerze w celu gromadzenia standardowych informacji dziennika internetowego oraz informacji o zachowaniu odwiedzających. Informacje te są wykorzystywane do śledzenia sposobu korzystania z witryny przez odwiedzających oraz do sporządzania raportów statystycznych dotyczących aktywności na stronie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat ciasteczek są zbierane na Mojportret.pl zobacz naszą politykę cookies.

Zmiany w polityce prywatności

Chociaż większość zmian będzie prawdopodobnie niewielka, Mojportret.pl może zmieniać swoją Politykę Prywatności od czasu do czasu i według własnego uznania Mojportret.pl. Mojportret.pl zachęca odwiedzających do częstego sprawdzania tej strony pod kątem wszelkich zmian w swojej Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie z tej witryny po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian w niniejszej Polityce prywatności będzie oznaczało akceptację takich zmian.

Kontakt

Skontaktuj się z nami, jeśli masz pytania związane z naszą polityką prywatności lub z informacjami,
na stronie kontaktowej.

©2022 Wszelkie prawa zastrzeżone Mojportret.pl

Umieszczanie treści i obrazów na innych stronach dozwolone tylko z aktywnym linkiem zwrotnym do mojportret.pl

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?